Tag Archives: vệ sinh trường học

Dịch vụ vệ sinh trường học chuyên nghiệp, uy tín

Dịch vụ vệ sinh trường học chuyên nghiệp, uy tín

1. Các công việc vệ sinh cho trường học hàng ngày : Thực hiện đóng, mở cửa các phòng học theo lịch của trường ( đối với đơn vị là trường học)  Quét sạch sân trường, tiền sảnh, bãi xe..