Tag Archives: thu hút khách

Văn hóa dịch vụ khách hàng tạo nền tảng cho sự thành công

Văn hóa dịch vụ khách hàng tạo nền tảng cho sự thành công

Sự bất mãn của khách hàng đôi khi không bắt nguồn từ sản phẩm nghèo nàn, mà lại nảy sinh từ những trải nghiệm không vui vẻ cho lắm. Tại sao vậy? Bởi vì điều khách hàng “cảm nhận” được