Tag Archives: phát triển bền vững

Qui trình sản xuất vì cộng đồng của coca-cola

Qui trình sản xuất vì cộng đồng của coca-cola

Để thực hiện mục tiêu này, dây chuyền sản xuất tân tiến của 3 nhà máy Coca-Cola tại TP HCM, Hà Nội và Đà Nẵng cùng quy trình khép kín từ khâu thu thập nguyên liệu đến sản xuất tại