Tag Archives: dịch vụ cao cấp

Dịch vụ diệt gián tận nhà

Dịch vụ diệt gián tận nhà

Gián thuộc Lớp Côn Trùng, thuộc bộ Cánh Gián Blattode, có khoảng 4000 loài Gián khác nhau. Chúng có thể sống ở môi trường khắc nghiệt, phát triển nhanh về số lượng, Gián có thể không ăn trong 1 tháng,