Tag Archives: APEC

Đào tạo người phục vụ cao cấp tiệc hội nghị tại Trung Quốc

Đào tạo người phục vụ cao cấp tiệc hội nghị tại Trung Quốc

Đối với những người Trung Quốc bình thường, ở gần các lãnh đạo và chính trị gia hàng đầu thế giới là chuyện ngoài tầm với. Tuy nhiên, đối với nhân viên phục vụ tại Đại lễ đường ở thủ